Sateenkaari

Päiväkoti Sateenkaari tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta aivan Jyväskylän keskustan läheisyydessä, Lutakossa. Päiväkoti sijaitsee Lutakon lähipalvelutalon alakerrassa. Päiväkodissa toimii kolme lapsiryhmää: Keltaiset (1-3-vuotiaat), Punaiset (3-4-vuotiaat) ja Siniset (5-6-vuotiaat, joista osa kuuluu esiopetusryhmään). Päiväkodin toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta päivähoitoa, joka pohjautuu vanhempien toiveisiin sekä lasten yksilöllisiin että yhteisiin tarpeisiin. Rikas vuorovaikutus lasten, henkilökunnan ja ikäihmisten välillä sekä monipuolinen toiminta edistävät lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. Keskeistä toiminnassa on kasvatuksen laatu, lasten turvallisuus sekä päiväkodin painopistealue: sukupolvien välinen monimuotoinen vuorovaikutus.

 

Päiväkodin johtaja Kati Turtiaiselta voi kysellä lisätietoja päiväkodista ja vapaista hoitopaikoista.

Sateenkaari is a daycare center that offers quality daycare and early childhood education. It is located in Lutakko right in the neighbor of Jyväskylä city centre. Sateenkaari is situated in lower storey of an assisted living building.
At Sateenkaari children are divided in three groups: “Keltaiset” (“Yellow”, kids aged from 1 to 3), “Punaiset” (“Red”, ages from 3 to 4) and “Siniset” (“Blue”, ages from 5 to 6 and pre-school). Main goal is to offer quality daycare that is based on parent´s wishes and children´s individual and joint needs. Interaction between children, staff and elderly combined with diverse activities further children´s growth, development and learning. Quality of education and children´s safety are in the core of our work and activities. At Sateenkaari we also emphasize diverse interaction between generations.

Yhteystietomme:
Päiväkoti Sateenkaari
Piippukatu 5
40100 Jyväskylä
Siniset: 040 151 4460
Punaiset: 040 769 0085
Keltaiset: 040 769 0070
sateenkaari@tahtipaivakodit.fi

Päiväkodin johtaja:
Kati Turtiainen: 040 358 5082
kati.turtiainen@tahtipaivakodit.fi

Päiväkodin pedagoginen johtaja:
Karoliina Mäkinen: 040 768 2030
karoliina.makinen@tahtipaivakodit.fi

Tutustu meidän Facebook-sivuun.