Kotikaari

Kotikaaren päiväkoti on 21-paikkainen päiväkoti Jyväskylän Kuokkalassa. Kotikaaren päiväkoti toimii Kotikaaren palvelutalon yhteydessä. Kotikaaren päiväkoti toimii ns. sisarusryhmä-periaatteella, jossa eri ikäiset lapset toimivat yhdessä tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään, toinen toisiltaan oppien. Lapsilla on päivittäin kuitenkin myös pienryhmätoimintaa, jossa heidät on jaettu ikätasoisiin pienryhmiin. Päiväkodissa on 1-5-vuotiaita lapsia. Kotikaaren päiväkodin painopistealueena on aktiivinen vuorovaikutus ikäihmisten kanssa.

Päiväkodin johtaja Jarno Kinnuselta voi kysellä lisätietoja päiväkodista ja mahdollisista vapaista hoitopaikoista.

Yhteystietomme:
Kotikaaren päiväkoti
Polttolinja 39
40520 Jyväskylä
Aukioloaika 7.00-16.30
Päiväkodin numero: 040 680 5650
kotikaari@tahtipaivakodit.fi

Päiväkodin johtaja:
Jarno Kinnunen: 050 551 7002
jarno.kinnunen@tahtipaivakodit.fi

Pedagoginen johtaja:

Annika Salosyrjä: 040 680 5650
annika.salosyrja@tahtipaivakodit.fi

 

 

Tutustu meidän Facebook-sivuun.