Asmalampi

Asmalammen päiväkoti on 21-paikkainen pieni ja kodinomainen yhden ryhmän päiväkoti Jyskässä. Päiväkoti toimii ns. sisarusryhmä-periaatteella, jossa eri ikäiset lapset toimivat yhdessä tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään, toinen toisiltaan oppien. Lapsilla on päivittäin kuitenkin myös pienryhmätoimintaa, jossa heidät on jaettu ikätasoisiin pienryhmiin. Päiväkodissa on 1-6-vuotiaita lapsia. Toimintakautena 2018-2019 päiväkodissa toimii myös esiopetusryhmä. Päiväkoti sijaitsee metsän kupeessa ja lammen rannalla, joten luonto on toiminnassa tärkeä elementti ja innoituksen lähde. Asmalammella tehdäänkin paljon retkiä lähiympäristöön. Asmalammen päiväkodin rakennus on omakotitalo, josta on muokattu päiväkoti. Kodinomaisuus ja tiivis yhteisöllisyys näkyy tämän pienen päiväkodin toiminnassa vahvasti. Asmalammella vanhempien kanssa tehtävää tiivistä yhteistyötä pidetään ensiarvoisen tärkeänä.

Päiväkodin johtaja Kati Turtiaiselta voi kysellä lisätietoja päiväkodista ja mahdollisista vapaista hoitopaikoista.

Asmalammen päiväkoti
Nujulantie 1
40420 Jyskä
Aukioloaika 7.00-16.45
Päiväkodin numero: 040 1285 555

asmalampi@tahtipaivakodit.fi

Päiväkodin johtaja:
Kati Turtiainen p. 040 358 5082
kati.turtiainen@tahtipaivakodit.fi

Tutustu meidän Facebook-sivuun.